Sierpień 2021

17.08.2021 - aktualizacja oprogramowania InfoTouch 2.1.2

1. Dodano nowe funkcje

  • (+) Aktualizacja silnika przeglądarki Chromium (aktualna wersja: 91)
  • (+) Usprawnienie funkcjonalności zdalnego zarządzania w sieci lokalnej

2. Poprawiono drobne błędy