Ogłoszenia

Moduł Ogłoszenia umożliwia tworzenie i wyświetlanie ogłoszeń w aplikacji infokiosku. Konfigurowalny interfejs aplikacji pozwala w łatwy sposób zbudować elektroniczną tablicę ogłoszeń i dostosować program do indywidualnych potrzeb.


Główne funkcjonalności:

 • dodawanie dowolnej ilości ogłoszeń w formie:
  • plików (.pdf, .txt, .rtf, .xps)
  • obrazów (.png, .jpg, .bmp, .gif, .ico)
  • tekstu edytowanego w konfiguratorze
 • podział ogłoszeń na kategorie (brak ograniczeń co do ilości kategorii)
 • definiowany harmonogram wyświetlania ogłoszeń
 • sortowanie i wyszukiwanie ogłoszeń
 • wydruk wybranego przez użytkownika ogłoszenia z użyciem mechanizmu zabezpieczającego przed nadmiernym używaniem drukarki
 • możliwość wysłania wybranego ogłoszenia na dowolny adres e-mail
 • brak konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania do wyświetlania plików .PDF
 • możliwość wykorzystania plików graficznych jako wygaszacza ekranu w okresie bezczynności kiosku
 • możliwość wyświetlania ogłoszeń na monitorze o dowolnej rozdzielczości
 • możliwość odtwarzania komunikatów dźwiękowych przy uruchamianiu modułu
 • możliwość wyświetlania dodatkowego paska komunikatów na dole/górze ekranu
elektroniczna tablica ogłoszeń
elektroniczna tablica ogłoszeń
elektroniczna tablica ogłoszeń
elektroniczna tablica ogłoszeń