Porównaj funkcjonalności aplikacji kioskowych i zobacz, która wersja oprogramowania InfoTouch jest odpowiednia dla Ciebie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, to prosimy o kontakt

 
 

Basic

Professional

Kiosk z Pracą

Interfejs użytkownika
Moduł Przeglądarka internetowa
Moduł Przeglądarka dokumentów  
Moduły Menu i Menu - siatka  
Moduł Odtwarzacz wideo   
Moduł Pełnoekranowy odtwarzacz wideo  
Moduł Galeria zdjęć  
Moduł Ogłoszenia  
Moduł Wysyłanie e-mail   
Moduł Odczyt wiadomości e-mail  
Moduł Pocztówki  
Moduł Lista  
Moduł Oferty pracy [Syriusz]    
Moduł Wysyłanie ofert pracy    
Skóry
Pasek informacyjny  
Obsługa kamery  
Wirtualna klawiatura  
Równoległe wyświetlanie niezależnych treści multimedialnych (prezentacji) na wybranych monitorach  
Współdzielenie ekranu kioskowego z wyświetlaniem prezentacji  
Przeglądarka internetowa
Silnik przeglądarki - Edge (w InfoTouch Basic - silnik dostępny od wersji 2.3)
Silnik przeglądarki - Chromium (w InfoTouch Basic - silnik dostępny od wersji 2.0)
Silnik przeglądarki - Trident (w InfoTouch Basic - silnik dostępny do wersji 2.0)
Wybór silnika przeglądarki - Edge, Chromium lub Trident  
Wybór położenia toolbarów  
Filtrowanie [Biała lista lub Czarna lista]
Edycja interfejsu użytkownika
Wybór domyślnej wyszukiwarki
Czyszczenie pamięci podręcznej i historii
Wyświetlanie plików .pdf w oknie aplikacji
Ulubione
Wysyłanie wiadomości ze stron internetowych w module aplikacji
Uruchamianie zewnętrznych programów
Uruchamianie własnych JavaScript po załadowaniu strony internetowej  
Wygaszacz ekranu
Plik .scr
Galeria zdjęć
Odtwarzacz [Digital Signage]  
Wyświetlanie ofert pracy z systemu SYRIUSZ    
Raporty
Licznik dotknięć
Zdarzenia aplikacji
Przeglądanie wyświetlanych i blokowanych stron
Informacje o treściach wybieranych przez użytkowników  
Informacja o ciągłości pracy kiosku w danym przedziale czasowym  
Sprawdzanie informacji o systemie   
Ustawienia ogólne
Automatyczny powrót do modułu startowego po okresie  bezczynności
Wielojęzyczny interfejs użytkownika
Zmiana domyślnej powłoki systemu [tryb kiosk]
Uruchamianie zewnętrznych aplikacji podczas startu programu InfoTouch
Ukrywanie kursora myszy
Blokowanie prawego przycisku myszy
Określanie parametrów okna aplikacji – margines, położenie okna
Obsługa wielu monitorów
Software WatchDog
Ukrywanie paska zadań
Ukrywanie ikon pulpitu Windows  
Kontrola wolnej pamięci
Blokowanie kombinacji klawiszy
Blokowanie Ctrl+Alt+Del
Blokowanie okien dialogowych
Planowane restarty komputera i/lub aplikacji
Planowane wyłączenie komputera
Wysyłanie powiadomień o aktywności aplikacji
Ustawienia głośności
Wyłączenie menadżera zadań  
Blokowanie CMD  
Blokowanie edytora rejestru  
Blokowanie dostępu do napędów  
Blokowanie dostępu do napędów USB  
Blokowanie uruchamiania zewnętrznych aplikacji  
  560 PLN* 920 PLN* 1080 PLN*
  Zamów  Zamów  Zamów