Kwiecień 2018

18.04.2018 - aktualizacja oprogramowania InfoTouch 1.7.4 

1. Modyfikacja wyświetlania dokumentów PDF (nie dotyczy wersji Basic)

 • (+) Zmiana silnika renderującego dokumenty PDF
 • (+) Możliwość wyszukiwania słów w dokumencie
 • (+) Dodanie licznika stron z możliwością przejścia do wybranej strony

2. Rozszerzenie raportów o pracy kiosku (nie dotyczy wersji Basic)

 • (+) Informacje o treściach wybieranych przez użytkowników 
 • (+) Zestawienia najczęściej wyświetlanych treści
 • (+) Wyszukiwanie raportów z wyświetlanych zasobów po nazwie pliku, URL, modułu
 • (+) Informacja o ciągłości pracy kiosku w danym przedziale czasowym

3. Dodanie możliwości porównywania raportów z wielu kiosków (nie dotyczy wersji Basic)

 • (+) Wyświetlanie wybranego dokumentu/url/modułu na wybranych kioskach (w przedziale czasowym)
 • (+) Sumaryczne zestawienie wyświetlanych dokumentów/url/modułów (w przedziale czasowym)
 • (+) Zestawienie informacji o ciągłości pracy kiosków w danym przedziale czasowym
 • (+) Lista najczęściej użytkowanych kiosków 

4. Nowe opcje w oprogramowaniu Kiosk z Pracą

 • (+) Grupowania ofert pracy w kategorie z możliwością określania, jakie kategorie mają być wyświetlane
 • (+) Możliwość dodania logo urzędu pracy w prezentacji z ofertami pracy
 • (+) Wyświetlanie daty i godziny w prezentacji z ofertami pracy
 • (+) Licznik stron i ilość stron pozostałych do wyświetlenia w prezentacji z ofertami pracy
 • (+) Komunikat informujący o czasie wyświetlenia kolejnej strony z ofertami pracy
 • (+) Wyświetlanie paska informacyjnego na prezentacji i w ofertach pracy

5. Dodanie mechanizmu zabezpieczający przed nadużyciem drukarki 

6. Poprawa drobnych błędów