Wrzesień 2017

18.09.2017 - aktualizacja oprogramowania InfoTouch 1.7.3 

1. Dodano nowe funkcje:

  • (+) Możliwość niezależnego uruchamiania prezentacji (filmy, obrazy, tekst) na dodatkowym monitorze (nie dotyczy wersji Basic)
  • (+) Możliwość współdzielenia prezentacji na głównym ekranie z aplikacją infokiosku (nie dotyczy wersji Basic)
  • (+) Wyświetlanie ofert pracy z systemu Syriusz w formie prezentacji (dotyczy tylko wersji Kiosk z Pracą)
  • (+) Wyświetlanie ofert pracy z systemu Syriusz jako wygaszacza ekranu (dotyczy tylko wersji Kiosk z Pracą)
  • (+) Możliwość wyboru położenia toolbarów w przeglądarce internetowej (nie dotyczy wersji Basic)
  • (+) Możliwość wyboru położenia toolbarów w przeglądarce dokumentów (nie dotyczy wersji Basic)

2. Poprawiono drobne błędy