Zdalne zarządzanie

System InfoTouch umożliwia zarządzanie kioskami przez sieć lokalną oraz Internet. Jest to szczególnie przydatne, kiedy klient dysponuje wieloma grupami kiosków spełniającymi różne zadania. W takiej sytuacji opcja zdalnego zarządzania może znacząco zredukować nakłady ponoszone przez klienta na administrację siecią terminali.
infokiosk management

Oprogramowanie pozwala na:
  • wprowadzanie zmian w infokioskach w sposób niewidoczny dla użytkowników terminali
  • bezpieczne zarządzanie kioskami za pomocą dedykowanych aplikacji:
  • pobieranie ustawień z dowolnego kiosku lub importowanie ustawień z pliku archiwum 
  • wysyłanie poleceń do jednego, kilku lub wszystkich kiosków jednocześnie
  • tworzenie i zarządzanie grupami kiosków
  • pobieranie aktualnych zrzutów ekranu
  • definiowanie raportów i statystyk użytkowania infokiosków