Wrzesień 2021

30.09.2021 - aktualizacja oprogramowania InfoTouch 2.2.0

1. Dodano nowe funkcje

  • (+) Aktualizacja silnika przeglądarki Chromium (aktualna wersja: 93.0).
  • (+) Nowe języki w interfejsie użytkownika - ukraiński i białoruski.

    languages

2. Poprawiono drobne błędy