Bezpieczeństwo

Oprogramowanie InfoTouch monitoruje pracę publicznych infokiosków i chroni system operacyjny przed nieuprawnioną ingerencją użytkownika w jego funkcjonowanie.
infokiosk watchdog


Najważniejsze cechy:

 • automatyczne uruchamianie aplikacji InfoTouch w trybie pełnoekranowym po starcie systemu
 • ukrywanie pulpitu Windows
 • możliwość zmiany domyślnej powłoki systemu (shell)
 • blokada opcji dostępnych po kliknięciu Ctrl+Alt+Del
 • blokada edytora rejestru i CMD
 • ukrywanie widoczności napędów
 • blokowanie dostępu do napędów USB
 • ukrywanie paska zadań i ikon pulpitu
 • blokowanie skrótów klawiaturowych i wyskakujących okien
 • blokowanie uruchamiania określonych aplikacji
 • kontrola wolnej pamięci
 • ustalanie godzin wyłączenia kiosku i kontrolowanych restartów
 • wysyłanie powiadomień o aktywności kiosku na dowolny adres e-mail
 • filtrowanie dostępu do zasobów internetu
 • wyświetlanie stron internetowych, wysyłanie i odczyt wiadomości e-mail, wyświetlanie zdjęć, odtwarzanie filmów, dokumentów PDF i plików tekstowych w dedykowanych modułach aplikacji
 • powrót do strony startowej (modułu domyślnego) po zdefiniowanym okresie bezczynności infokiosku
 • pobieranie informacji o systemie - zainstalowanym sprzęcie, dostępnej pamięci, miejscu na dyskach twardych, uruchomionych usługach i procesach itd.
 • dostęp do ustawień i konfiguracji chroniony hasłem