Maj 2021

20.05.2021 - aktualizacja oprogramowania InfoTouch 2.1.1

1. Dodano nowe funkcje

  • (+) Aktualizacja silnika przeglądarki Chromium (aktualna wersja: 88)

2. Poprawiono drobne błędy