Czerwiec 2018

26.06.2018 - aktualizacja oprogramowania InfoTouch 1.7.5

1. Dodano nowe funkcje

  • (+) Sprawdzanie informacji o systemie (niedostępne w wersji Basic)
    1.7.5.system pl
  • (+) Statystyki aktywności kiosku/kiosków (niedostępne w wersji Basic)
    kioski oprogramowanie
  • (+) Blokowanie dostępu do USB (niedostępne w wersji Basic)
  • (+) Import/eksport bazy rejestrującej pracę kiosków

2. Poprawiono drobne błędy