Kwiecień 2017

06.04.2017 - aktualizacja oprogramowania InfoTouch 1.7.0

1. Zmodyfikowano moduły Menu, Menu Siatka, Galeria Zdjęć:

  • (+) Przeniesiono edycję przycisków w modułach Menu i Menu-siatka do głównego okna edytora modułów 
  • (+) Dodano slider w module Galeria zdjęć
  • (+) Dodano możliwość obracania zdjęć w galerii

2. Poprawiono drobne błędy