• Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowii Mazowieckiej
  • Szpital Chorób Płuc w Orzeszu
  • Szpital Powiatowy w Zawierciu
  • Wojewódzki Szpital w Koszalinie
  • Medicover Sp. z o.o. Warszawa
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie
  • Powiatowe Centrum Rehabilitacji i Terapii w Czarnem