prof-lan
InfoTouch LAN Configurator to dodatkowy program, który umożliwia zarządzanie pracą aplikacji zainstalowanej w kiosku z dowolnego komputera pracującego w sieci lokalnej.

Program pozwala zdalnie skonfigurować m.in.:

 • ogólne ustawienia aplikacji
 • parametry wyświetlania okna aplikacji
 • interfejs użytkownika
 • parametry e-mail
 • parametry wygaszacza ekranu
 • parametry programowego WatchDog'a
 • parametry rejestrowania akcji programu oraz licznika dotknięć
 • pobrać zrzut ekranu z kiosku
 • pobrać raporty z pracy aplikacji:
  • licznik dotknięć
  • zdarzenia aplikacji
  • przeglądanie stron internetowych

Administrator może pobrać ustawienia z dowolnego kiosku lub pliku z ustawieniami, a następnie wysłać polecenia do jednego, kilku lub wszystkich kiosków jednocześnie.

Cena: 580 PLN*