Moduły e-mail

Oprogramowanie InfoTouch zawiera gotowe moduły, które pozwalają na:

 • wysyłanie wiadomości e-mail przy pomocy dedykowanego modułu
 • definiowanie odbiorcy wiadomości (możliwość zablokowania pola odbiorcy)
 • odczytywanie wiadomości e-mail w dedykowanym module aplikacji
 • wysyłanie e-kartek z możliwością wyboru tła przez użytkownika
 • możliwość dołączania do e-maili i e-kartek wykonanego na miejscu zdjęcia
 • wysyłanie wiadomości e-mail w trybie "silent"
  • z określoną treścią
  • bezpośrednio do zdefiniowanego adresata
  • bez interfejsu użytkownika (tylko po kliknięciu przycisku)
infokiosk email

Dodatkowo oprogramowanie posiada funkcję pozwalającą na wysyłanie na dowolny adres e-mail powiadomień o pracy aplikacji. Harmonogram wysyłania tych powiadomień - godziny, dni tygodnia - może być dowolnie definiowany.