Październik 2022

07.10.2022 - aktualizacja oprogramowania InfoTouch 2.3.3

1. Dodano nowe funkcje

  • (+) Aktualizacja silnika przeglądarki Edge (aktualna wersja: 106)
  • (+) Aktualizacja silnika przeglądarki Chromium (aktualna wersja: 105)
  • (+) Udostępnienie funkcji drukowania w przeglądarce internetowej z silnikiem Edge
  • (+) Możliwość wyboru opcji pobierania plików w w przeglądarce internetowej z silnikiem Edge
   InfoTouch pobieranie plikow
  • (+) Możliwość użycia własnych skrótów klawiaturowych w celu wywołania określonych akcji programu np. uruchomienia modułu, zmiany języka itp. (opcja niedostępna w wersji InfoTouch Basic)
   InfoTouch skroty klawiaturowe
  • (+) W interfejsie użytkownika programu InfoTouch Professional dołączono przykładowe moduły Menu

2. Poprawiono drobne błędy