InfoTouch Kiosk z Pracą arrow Wyświetlanie ofert pracy podczas bezczynności infokiosku (wygaszacz ekranu)

Aby umożliwić wyświetlanie ofert pracy z systemu SYRIUSZ podczas bezczynności kiosku, wykonaj poniższe kroki:

Krok 1 - Wybierz opcję Wygaszacz ekranu

Uruchom InfoTouch Configurator i wykonaj poniższe czynności:

 1. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Ogólne > Wygaszacz ekranu
 2. W oknie po prawej stronie w polu Czas oczekiwania wpisz, po jakim czasie braku reakcji użytkownika (bezczynności kiosku) ma się włączyć wygaszacz ekranu
 3. Rozwiń listę Typ wygaszacza i wybierz pozycję Oferty pracy


  infokiosk-syriusz

Krok 2 - Wybierz monitor

W przypadku zastosowania w infokiosku wielu monitorów opcja umożliwia zdefiniowanie, czy wygaszacz z ofertami pracy ma się uruchamiać na wybranym monitorze, czy na całym dostępnym obszarze


infokiosk-prezentacja-syriusz

UWAGA: Jeżeli nie zostanie wybrany żaden monitor (Obszar: 0,0,0,0) wygaszacz ekranu nie będzie widoczny.

Krok 3 - Skonfiguruj z systemem Syriusz

 1. W polu Url wpisz adres wynikowego pliku .xml z systemu Syriusz

  infokiosk-syriusz

Krok 4 - Zdefiniuj wygląd wygaszacza

 1. Ilość jednocześnie wyświetlanych ofert pracy (podaj liczbę wierszy i kolumn)
 2. Czas wyświetlania ofert na ekranie
 3. Informacje, które mają być wyświetlane w ofertach
 4. Częstotliwość, z jaką oferty będą aktualizowane (pobieranie danych z pliku .xml)
 5. Tekst nagłówka
 6. Animacja przy wyświetlaniu ofert

  infokiosk-prezentacja-syriusz

Wskazówka: Kolorystyka wygaszacza jest uzależniona od aktualnie wybranej skóry. Aby zmienić kolorystykę, należy zmienić domyślną skórę.

Krok 5

Zapisz wszystkie wprowadzone zmiany i zamknij program InfoTouch Configurator