Konfiguracja arrow Uruchamianie konfiguratora

Dokonywanie zmian w programie głównym umożliwia program InfoTouch Professional Configurator (przykład dla wersji InfoTouch Professional).

Krok 1

Aby uruchomić konfigurator, należy wybrać jedną z poniższych opcji:


1. jeżeli pulpit Windows jest dostępny, kliknij ikonę InfoTouch Professional Configurator


2.jeżeli uruchomiony jest program główny (aplikacja infokiosku) możesz wybrać jedną z opcji:

- kliknij ikonę Ustawienia znajdującą się w prawym górnym rogu (jeżeli jest widoczna)lub

- skorzystaj ze skrótu klawiaturowego (domyślnie: Shift + Alt + C )

Krok 2

Jeżeli dostęp do konfiguratora został zabezpieczony hasłem, to wyświetlone zostanie okno logowania, w którym należy wpisać hasło (domyślnie: infotouch) i zalogować się.


Krok 3

Po uruchomieniu programu pokaże się jego okno główne (przykład dla wersji InfoTouch Professional).

InfoTouch Configurator