Zabezpieczenie komputera arrow Blokowanie skrótów klawiaturowych Windows

Opcja blokowania skrótów klawiaturowych, które pozwalają na alternatywne wykonanie czynności wykonywanych zwykle za pomocą myszy dodatkowo zabezpiecza system operacyjny terminala przed nieuprawnioną ingerencją użytkownika.

Aby zablokować działanie skrótów klawiaturowych, należy wykonać poniższe kroki.

Krok 1

Uruchom program konfiguracyjny InfoTouch Configurator.

Krok 2

Po starcie programu InfoTouch Configurator wykonaj następujące czynności:

  1. Z menu po lewej stronie wybierz opcję WatchDog > Klawiatura.
  2. W oknie po prawej zaznacz opcję usługa jest dostępna .
  3. Określ, czy użycie blokowanego skrótu ma być sygnalizowane dźwiękiem
  4. Zaznacz opcję wyłącz skróty Win+X, aby zablokować skróty z klawiszem z logo systemu Windows np. Win + D (Wyświetlanie i ukrywanie pulpitu)
    Uwaga: klawisze pozostaną nieaktywne nawet po odinstalowaniu programu InfoTouch; przed deinstalacją należy przywrócić stan pierwotny
  5. Kliknij link Dodaj, aby zdefiniować skróty klawiaturowe, których użycie chcesz zablokować
    Uwaga: listę skrótów systemu Windows znajdziesz TUTAJ
  6. Zapisz wprowadzone zmiany.

watchdog