Zabezpieczenie komputera arrow Ukrywanie widoczności napędów

Ukrycie widoczności napędów uniemożliwia osobom nieupoważnionym dostęp do pulpitu, aplikacji i folderów na dysku. Jeżeli chcesz ukryć napędy, wykonaj poniższe kroki.

Krok 1

Uruchom program konfiguracyjny InfoTouch Configurator.

Krok 2

Po starcie programu InfoTouch Configurator wykonaj następujące czynności:

  1. Z menu po lewej stronie wybierz opcję WatchDog > System.
  2. W oknie po prawej stronie kliknij zakładkę Blokowanie dostępu do napędów .
  3. Odznacz napędy, które mają być ukryte
  4. Zapisz zmiany.

watchdog