Zabezpieczenie komputera arrow Uruchamianie trybu kiosk

Tryb kiosk uniemożliwia osobom nieupoważnionym dostęp do pulpitu, aplikacji i folderów na dysku. Aby uruchomić program InfoTouch w trybie kiosk (zmienić domyślną powłokę sytemu), należy wykonać poniższe kroki.

Krok 1

Uruchom program konfiguracyjny InfoTouch Configurator.

Krok 2

Po starcie programu InfoTouch Configurator wykonaj następujące czynności:

  1. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Ogólne.
  2. W oknie po prawej stronie w sekcji Uruchamianie aplikacji zaznacz opcję ustaw program InfoTouch jako powłokę Windows [tryb kiosk].
  3. Zapisz zmianę.

tryb kiosk

Krok 3

Zrestartuj system.

Uwaga: Możesz kliknąć strzałkę w lewym górnym rogu i z rozwijanej listy wybrać opcję Zakończ i zrestartuj system.

Krok 4

Po restarcie systemu automatycznie uruchomiony zostanie program główny infokiosku np. InfoTouch Professional. Pulpit Windows nie będzie dostępny.