Zabezpieczenie komputera arrow Wyjście z trybu kiosk

Aby przywrócić domyślną powłokę systemu Windows, należy wykonać poniższe kroki.

Krok 1

Podczas pracy programu głównego uruchom konfigurator.

Krok 2

Po uruchomieniu programu InfoTouch Configurator wykonaj następujące czynności :

  1. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Ogólne.
  2. W oknie po prawej stronie w sekcji Uruchamianie aplikacji odznacz opcję ustaw program InfoTouch jako powłokę Windows [tryb kiosk].
  3. Zapisz zmiany.
  4. Kliknij strzałkę w lewym górnym rogu i z rozwijanej listy wybierz opcję Zakończ i zrestartuj system.

tryb kiosk


Po restarcie systemu pulpit Windows będzie dostępny.