Zdalne zarządzanie arrow Zmiana parametrów serwerów SQL i FTP

Jeżeli po instalacji na serwerze Windows oprogramowania InfoTouch Server wystąpi potrzeba zmiany serwerów SQL i FTP wykonaj poniższe kroki:

Krok 1

Na serwerze uruchom program itServerSettings.exe

Krok 2

InfoTouch Server

W oknie InfoTouch Server Settings wykonaj poniższe czynności:

  • kliknij przycisk Read settings, aby wczytać dotychczasowe ustawienia serwerów

    Serwer będzie dostępny pod adresem: http://IPSERWERA/ALIAS/, gdzie:
    IPSERWERA – adres serwera
    ALIAS– wartość wprowadzona w polu Alias grupy IIS

  • Wprowadź nowe URL

    Uwaga: Należy wpisać taki url, pod jakim będzie widziany serwer z komputera z tej sieci (kiosk lub WEB Configurator). Jeżeli jest używany inny port niż domyślny, to należy nr tego portu zawrzeć w adresie url (http://W.X.Y.Z:PORT/.../)