Zdalne zarządzanie arrow Program InfoTouch WEB Config

Program InfoTouch WEB Configurator to dodatkowa aplikacja umożliwiająca zarządzanie kioskami przez internet.
Program pozwala na tworzenie grup kiosków, zdalną kontrolę pracy dowolnego kiosku i aktualizację ustawień aplikacji zainstalowanej w kiosku.
Zarządzanie i monitorowanie pracy urządzeń może być realizowane przez użytkowników z różnymi poziomami uprawnień

Aby uruchomić program InfoTouch WEB Configurator wykonaj poniższe czynności

Kliknij na pulpicie ikonę programu i zaloguj się wprowadzając następujące dane:

  • Użytkownik: admin (lub inna nazwa, nadany przez administratora)
  • Hasło: password (otrzymane po dokonaniu zakupu opcji InfoTouch Cloud lub inne, nadane użytkownikowi przez administratora)
    Uwaga: w przypadku opcji zakupu oprogramowania InfoTouch Server wprowadź domyślne hasło: admin

Kliknij ikonę Ustawienia zdalnego dostępu i wykonaj następujące czynności:

  • Wprowadź identyfikator grupy (taki sam, jak w kiosku/kioskach)
  • Wybierz opcję serwera - zaznacz opcję GagaSoft w przypadku InfoTouch Cloud lub wpisz własny URL (lub IP) w przypadku zakupu InfoTouch Server
  • Kliknij przycisk Zaloguj się

icon