Zdalne zarządzanie arrow Użytkownicy

System InfoTouch umożliwia zarządzanie i monitorowanie pracy urządzeń przez użytkowników z różnymi poziomami uprawnień. Aby dodać użytkowników obsługujących program WEB Configurator i nadać im określone uprawnienia należy wykonać poniższe czynności.

Krok 2 - Na komputerze administratora uruchom program InfoTouch WEB Configurator

Opis czynności, które należy wykonać znajdziesz TUTAJ


Krok 2 - Stwórz użytkowników

Po uruchomieniu programu kliknij w górnym menu ikonę Użytkownicy.

InfoTouch WEB Configurator

Następnie wykonaj poniższe czynności:

 • W oknie InfoTouch - WEB Configurator - użytkownicy kliknij w górnym menu ikonę Dodaj
 • W kolejnym oknie InfoTouch - WEB Configurator - użytkownik wpisz dane użytkownika i opcjonalnie dodaj opis
 • Wybierz pozycję z rozwijanej listy Typ użytkownika i zdefiniuj poziom uprawnień
  • Administrator - pełne uprawnienia
  • Manager - wszystkie uprawnienia oprócz możliwości zarządzania użytkownikami
  • Obserwator - możliwość podglądu danych
 • W polach Login i Hasło wpisz dane, za pomocą których użytkownik będzie się logował do programu InfoTouch WEB Configurator
 • Określ termin ważności konta użytkownika
InfoTouch WEB Configurator


Krok 3 - Przyporządkuj użytkownikowi kiosk / grupę kiosków

Kliknij zakładkę Kioski i grupy kiosków zarządzane przez użytkownika i wykonaj poniższe czynności:

 • Zaznacz zarządza wszystkimi kioskami, jeżeli użytkownik ma zarzadzać wszystkimi kioskami, które zostały dodane do systemu (informacje, jak dodać kioski znajdziesz TUTAJ - pkt.4)
 • Kliknij przycisk Dodaj kiosk, jeżeli użytkownik ma zarządzać kioskiem/kioskami i w oknie InfoTouch Professional - WEB konfigurator - dodaj kiosk wybierz z listy kiosk/kioski
 • Kliknij przycisk Dodaj grupę, jeżeli użytkownik ma zarządzać grupą/grupami urządzeń i w oknie InfoTouch Professional - WEB konfigurator - dodaj grupy kiosków przyporządkuj użytkownikowi grupę/grupy kiosków (informacje, jak tworzyć grupy kiosków znajdziesz TUTAJ)
 • Kliknij przycisk OK i zamknij okno

Uwaga: Użytkownikowi można przyporządkować grupę/grupy oraz dodatkowe kioski

InfoTouch WEB Configurator


Uwaga: Aby zmienić parametry użytkownika, kliknij w oknie InfoTouch - WEB Configurator - użytkownicy ikonę Edytuj