Zdalne zarządzanie arrow Jak skonfigurować zdalne zarządzanie przez Internet?

Krok 1 - Skonfiguruj oprogramowanie infokiosku (PC)

Uruchom InfoTouch Configurator i wykonaj poniższe czynności:

 1. Na górnym pasku narzędzi kliknij ikonę Zdalne zarządzanie

  Zdalne zarządzanie

 2. Zaznacz opcję zezwol na zarządzanie przez internet
 3. Wpisz Identyfikator grupy (został przesłany mailem po dokonaniu zakupu)
 4. Wybierz i skonfiguruj opcje serwera:
  - zaznacz GagaSoft, jeżeli zakupiłeś opcję InfoTouch Cloud
  or
  - wprowadź URL (lub IP), jeżeli zakupiony został InfoTouch Server

  Konfiguracja

 5. Kliknij przycisk OK i zamknij okno
 6. Kliknij ikonę Zapisz i zamknij konfigurator.

  Configuration

 7. Uruchom program główny np. InfoTouch Professional

Krok 2 - Na komputerze administratora zainstaluj i uruchom program InfoTouch WEB Configurator

Kliknij plik instalacyjny (np. itProfessionalWEBConfigSetup.exe) postępuj zgodnie ze wskazówkami programu instalacyjnego. Po instalacji kliknij ikonę na pulpicie i uruchom program.

icon

Krok 3 - Zaloguj się do programu InfoTouch WEB Configurator

Opis czynności, które należy wykonać znajdziesz TUTAJ


Krok 4 - Dodaj zarządzane kioski

Po uruchomieniu programu kliknij ikonę Kioski w górnym menu.

InfoTouch WEB Configurator

W wyświetlonym oknie InfoTouch - WEB Configurator - kioski kliknij ikonę Dodaj w górnym menu.

W oknie, które się wyświetli wykonaj następujące kroki:

 • wpisz nazwę kiosku (dowolną)
 • wpisz numer seryjny, który jest identyfikatorem kiosku (informacje, jak sprawdzić numer seryjny aplikacji znajdziesz TUTAJ)
 • opcjonalnie dodaj opis, aby ułatwić identyfikację kiosku
 • kliknij przycisk OK

Uwaga: Aby zmienić parametry kiosku, należy kliknąć ikonę Edytuj w górnym menu.

InfoTouch WEB Configurator

Krok 5

W ten sam sposób dodaj pozostałe kioski i zamknij okno InfoTouch - WEB configurator - kioski.


Krok 6

Jeżeli chcesz stworzyć grupy kiosków, którymi można zarządzać wspólnie, wykonaj czynności opisane TUTAJ


Krok 7

Jeżeli chcesz stworzyć użytkowników z różnymi poziomami uprawnień, wykonaj czynności opisane TUTAJ


Krok 8 - Zarejestruj program InfoTouch WEB Configurator

Zarejestruj program za pomocą pliku licencyjnego (np. ProfessionalWEBConfig.license). Szczegółowe informacje o rejestracji programu znajdziesz TUTAJ


Krok 9

Skonfiguruj ustawienia w programie WEB Configurator. Opis czynności, które należy wykonać, znajdziesz TUTAJ