Zdalne zarządzanie arrow Grupy kiosków

System InfoTouch pozwala na tworzenie grup urządzeń i zarządzanie nimi przez Internet. Aby skonfigurować taką funkcjonalność, należy wykonać poniższe czynności.

Krok 1 - Skonfiguruj kioski i program dla administratora

Opis czynności, które należy wykonać znajdziesz TUTAJ

Krok 2 - Na komputerze administratora uruchom program InfoTouch WEB Configurator

Opis czynności, które należy wykonać znajdziesz TUTAJ

Krok 3 - Stwórz grupy kiosków

Po uruchomieniu programu WEB Configurator kliknij w górnym menu ikonę Grupy kiosków.

InfoTouch WEB Configurator

Następnie wykonaj poniższe czynności:

  1. W oknie InfoTouch - WEB Configurator - grupy kliknij w górnym menu ikonę Dodaj
  2. W kolejnym oknie InfoTouch - WEB Configurator - grupa wpisz nazwę grupy i opcjonalnie dodaj opis, aby ułatwić identyfikację grupy
  3. Kliknij przycisk Dodaj kiosk
  4. W oknie InfoTouch - WEB Configurator - dodaj kioski wybierz kioski, które chcesz przypisać do danej grupy
  5. Kliknij przycisk OK i zamknij okno InfoTouch - WEB Configurator - dodaj kioski
  6. Kliknij przycisk OK i zamknij okno InfoTouch - WEB Configurator - grupa

InfoTouch WEB Configurator

W taki sam sposób stwórz inne grupy i zamknij okno InfoTouch - WEB configurator - grupy.

Krok 4 - Przyporządkuj grupy użytkownikowi lub użytkownikom

Informacje o tworzeniu kont użytkowników i definiowaniu ich ról znajdziesz TUTAJ