Informacje ogólne arrow Rejestracja

Po dokonaniu zakupu, otrzymasz w wiadomości e-mail plik licencyjny (*.license). Zapisz ten plik na dysku i użyj go, aby zarejestrować swoją aplikację.

Uwaga: Jeśli zakupiłeś więcej niż jedną licencję, otrzymasz plik .zip zawierający wszystkie pliki licencyjne. Musisz rozpakować archiwum i zarejestrować każdą aplikację osobno.


Aby zarejestrować wersję trial należy:

  • kliknąć ikonę InfoTouch na pulpicie
  • kliknąć przycisk Rejestracja
  • w oknie Rejestracja kliknąć ikonę Przeglądaj(1) i wskazać ścieżkę dostępu do pliku licencyjnego
  • kliknąć przycisk Zarejestruj (2)

rejestracja


Jeżeli plik licencyjny jest prawidłowy, to aplikacja zostanie zarejestrowana po starcie programu.


Możesz także zarejestrować aplikację używając programu do konfiguracji. W tym celu należy:

  • uruchomić InfoTouch Configurator
  • wybrać zakładkę Pomoc
  • kliknąć ikonę Rejestracja
  • w oknie Rejestracja zarejestrować swoją aplikację.

registration