Witamy w programie!       

InfoTouch to oprogramowanie do samoobsługowych, publicznych kiosków (infokiosków). Modułowa struktura aplikacji pozwala na pełne dostosowanie parametrów programu do indywidualnych potrzeb. Poniżej znajdziesz kilka podstawowych informacji o tym, jak korzystać z programu.config Konfiguracja
Aby uruchomić konfigurator, należy wybrać jedną z poniższych opcji:
  • kliknąć ikonę InfoTouch Configurator znajdującą się na pulpicie
  • podczas pracy programu głównego kliknąć przycisk Ustawienia lub skorzystać ze skrótu klawiaturowego (domyślnie: Shift + Alt + C)
Uwaga: Jeżeli dostęp do konfiguratora został zabezpieczony hasłem, wyświetli się okno, w którym należy wpisać hasło i zalogować się.
config Hasło
Domyślnie dostęp do ustawień programu zabezpieczony jest hasłem.
Domyślne hasło to infotouch .
Parametry logowania można zmienić w programie do konfiguracji. Zalecamy zmianę hasła!
close Zamknięcie programu
Aby zamknąć program główny należy skorzystać ze skrótu klawiaturowego (domyślnie: Shift + Alt + X). Skrót ten można zmienić w programie do konfiguracji.

Uwaga: Jeżeli chcesz zamknąć program, a InfoTouch pracuje w trybie kiosk, to należy przywrócić domyślną powłokę systemu Windows.
data Export/Import
Aby eksportować lub importować ustawienia aplikacji z nowymi danymi np. obrazami lub dokumentami, wszystkie dodawane pliki powinny zostać umieszczone w podkatalogu user znajdującym się w katalogu instalacyjnym programu InfoTouch
Program jest instalowany w C:\Users\NazwaUzytkownika\AppData\Local\InfoTouch\InfoTouch Professional (przykład ścieżki dla wersji InfoTouch Professsional).

Uwaga: Na górnym pasku narzędzi możesz kliknąć ikonę Katalog użytkownika i umieścić pliki w tym folderze.
pomoc Pomoc
Aby uzyskać dostęp do instrukcji użytkownika należy:
  • uruchomić konfigurator
  • wybrać zakładkę Pomoc
  • kliknąć ikonę Pomoc