InfoTouch Kiosk z Pracą arrow Zgłaszanie ofert pracy

Aby umożliwić pracodawcom zgłaszanie ofert pracy w infokiosku, należy wykonać poniższe kroki.

Krok 1 - Wybierz przycisk do konfiguracji

Uruchom InfoTouch Configurator i wykonaj poniższe czynności:

 1. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Interfejs użytkownika
 2. W oknie po prawej stronie z Listy dostępnych modułów zaznacz moduł np. Ekran startowy
 3. Kliknij ikonę Edytuj moduł

  infokiosk-edycja-menu

 4. W nowo wyświetlonym oknie edytora modułu zaznacz przycisk, który chcesz edytować

Krok 2 - Skonfiguruj działanie przycisku

 1. W oknie po prawej stronie w polu Tytuł wprowadź napis, który pojawi się na przycisku (opcjonalnie możesz dodać podtytuł i ikonę)
 2. Z rozwijanej listy Akcja wybierz akcję Uruchom moduł
 3. Z rozwijanej listy Moduł wybierz Wysyłanie ofert pracy
 4. Kliknij ikonę Edytuj parametry modułu znajdującą się po prawej stronie

  infokiosk-edycja-przycisku

Krok 3 - Skonfiguruj parametry serwera SMTP i wpisz adres, na który będą wysyłane zgłoszenia

W nowo wyświetlonym oknie Wysyłanie ofert pracy:

 1. wprowadź dane serwera SMTP (np. dla poczty Gmail)
  • Host: smtp.gmail.com
  • Adres: twojanazwa@gmail.com
  • Port: 465 (lub 587)
  • SSL: tak
  • wymagane jest logowanie: tak
  • Użytkownik: twojanazwa@gmail.com
  • Hasło: twojehasło
 2. wpisz adres, na który będą wysyłane zgłoszenia np. infokiosk@pup.pl

  infokiosk-edycja-przycisku

 3. kliknij przycisk OK
 4. kliknij ikonę w prawym górnym rogu i zamknij edytor modułu

Krok 4

Zapisz wszystkie wprowadzone zmiany i zamknij program InfoTouch Configurator