InfoTouch Kiosk z Pracą arrow Wyświetlanie ofert pracy jako prezentacji

Aby umożliwić wyświetlanie ofert pracy z systemu SYRIUSZ w formie niezależnej prezentacji, wykonaj poniższe kroki:

Krok 1 - Wybierz opcję Prezentacja

Uruchom InfoTouch Configurator i wykonaj poniższe czynności:

 1. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Ogólne > Prezentacja
 2. W oknie po prawej stronie z listy Rodzaj prezentacji wybierz pozycję Oferty pracy


  infokiosk-prezentacja-syriusz

Krok 2 - Wybierz monitor

 1. W oknie po prawej stronie kliknij przycisk Wybierz monitor
 2. W nowym oknie, które się wyświetli wskaż monitor, na którym ma być wyświetlana prezentacja z ofertami pracy
 3. Kliknij przycisk OK.


  infokiosk-prezentacja-syriusz

Krok 3 - Skonfiguruj z systemem Syriusz

 1. W polu Url wpisz adres wynikowego pliku .xml z systemu Syriusz

  infokiosk-prezentacja-syriusz

Krok 4 - Zdefiniuj wygląd prezentacji

 1. Ilość jednocześnie wyświetlanych ofert pracy (podaj liczbę wierszy i kolumn)
 2. Czas wyświetlania ofert na ekranie
 3. Informacje, które mają być wyświetlane w ofertach
 4. Częstotliwość, z jaką oferty będą aktualizowane (pobieranie danych z pliku .xml)
 5. Tekst nagłówka
 6. Animacja przy wyświetlaniu ofert

  infokiosk-prezentacja-syriusz

Wskazówka: Kolorystyka prezentacji jest uzależniona od aktualnie wybranej skóry. Aby zmienić kolor prezentacji należy zmienić domyślną skórę.

Krok 5

Zapisz wszystkie wprowadzone zmiany i zamknij program InfoTouch Configurator

UWAGA: w przypadku korzystania z drugiego monitora nie należy stosować jako wygaszacza ekranu pliku .SCR