InfoTouch Kiosk z Pracą arrow Wyświetlanie ofert pracy po kliknięciu przycisku

Aby umożliwić wyświetlanie ofert pracy z systemu SYRIUSZ po kliknięciu przez użytkownika przycisku na ekranie, należy wykonać poniższe kroki.

Krok 1 - Wybierz przycisk do konfiguracji

Uruchom InfoTouch Configurator i wykonaj poniższe czynności:

 1. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Interfejs użytkownika
 2. W oknie po prawej stronie z Listy dostępnych modułów zaznacz moduł np. Ekran startowy
 3. Kliknij ikonę Edytuj moduł

  infokiosk-edycja-menu

 4. W nowo wyświetlonym oknie edytora modułu zaznacz przycisk, który chcesz edytować

Krok 2 - Skonfiguruj działanie przycisku

 1. W oknie po prawej stronie w polu Tytuł wprowadź napis, który pojawi się na przycisku (opcjonalnie możesz dodać podtytuł i ikonę)
 2. Z rozwijanej listy Akcja wybierz akcję Uruchom moduł
 3. Z rozwijanej listy Moduł wybierz Oferty pracy
 4. Kliknij ikonę Edytuj parametry modułu znajdującą się po prawej stronie

  infokiosk-edycja-przycisku

Krok 3 - Skonfiguruj parametry wyświetlania ofert pracy

W nowo wyświetlonym oknie Oferty pracy - InfoTouch Kiosk z Pracą - konfigurator wykonaj poniższe czynności

 1. W polu Adres wprowadź URL wynikowego pliku .xml z systemu Syriusz
 2. W sekcji Informacje wyświetlane na przycisku wybierz informacje, które mają pojawić się na przycisku menu
 3. W sekcji Informacje wyświetlane w oknie wybierz informacje, które będą wyświetlane na ekranie po kliknięciu przez użytkownika przycisku z ofertą pracy
 4. Zaznacz opcję pozwól wysłać ofertę na skrzynkę e-mail, jeżeli chcesz udostępnić użytkownikom możliwość wysłania mailem wybranych ofert pracy
  UWAGA: opcja wymaga skonfigurowania parametrów serwera SMTP. Informacje, jak to zrobić znajdziesz TUTAJ

  infokiosk-syriusz

 5. Jeżeli oferty mają być drukowane:
  - zaznacz opcję drukowanie jest dostępne
  - wskaż drukarkę (także sieciową)
  - skonfiguruj parametry wydruku oferty

Krok 4

Zapisz wszystkie wprowadzone zmiany i zamknij program InfoTouch Configurator