Krok po kroku arrow Konfiguracja przycisku - wyświetlanie strony internetowej

Krok 1

Uruchom program InfoTouch Configurator

Krok 2

Po uruchomieniu konfiguratora:

 • w polu po lewej stronie wybierz opcję Interfejs użytkownika (1)
 • w polu po prawej stronie z Listy dostępnych modułów wybierz moduł do edycji np. Menu - siatka
 • kliknij ikonę Edytuj moduł (2)
Konfigurator

InfoTouch - konfigurator

Krok 3

W nowo wyświetlonym oknie InfoTouch – konfigurator – edytor modułu wykonaj następujące czynności:

 • zaznacz przycisk, który ma być edytowany
 • w polu po prawej stronie wybierz zakładkę Ustawienia ogólne
 • w opcji Tytuł (3) wpisz tytuł przycisku (napis, który będzie wyświetlony na przycisku)

  Uwaga: kliknięcie ikony Wersje językowe umożliwia zdefiniowanie napisów na przyciskach dla różnych wersji językowych
Konfigurator

Okno edytora modułu "Menu siatka"

Krok 4

Z rozwijanej listy Akcja (4) wybierz opcję Uruchom moduł

Konfigurator

Krok 5

Z rozwijanej listy Moduł wybierz moduł Web Browser

Konfigurator

Krok 6

Kliknij ikonę Edytuj (6) znajdującą się po prawej stronie wybranego modułu

Konfigurator

Uwaga: Jeżeli ikona Edytuj nie jest widoczna, kliknij na polu wyboru prawym przyciskiem myszy i wyświetl menu kontekstowe.

Krok 7

W nowo wyświetlonym oknie InfoTouch – konfigurator – przeglądarka internetowa wykonaj następujące czynności:

 • w polu Strona domowa wpisz adres strony lub kliknij ikonę Edytuj i w nowo wyświetlonym oknie skonfiguruj dodatkowe parametry (adresy dla poszczególnych wersji językowych, adres offline w przypadku braku połączenia z internetem, domyślne powiększenie wyświetlanej strony)
 • w polu Typ przeglądarki z rozwijanej listy wybierz silnik przeglądarki - Trident (Internet Explorer) lub Chromium
 • zaznacz opcję i wskaż drukarkę, jeżeli drukowanie ma być dostępne
 • kliknij link Ustawienia zaawansowane, jeżeli chcesz zdefiniować inne ustawienia np. parametry filtrowania dostępu do zasobów internetu.
Uwaga: Wszystkie ustawienia zaawansowane mogą być kopiowane, a następnie wklejane w przypadku konfigurowania kolejnego przycisku na ekranie Menu

Konfigurator

Okno konfiguracji przeglądarki internetowej

Krok 8

Zapisz wszystkie wprowadzone zmiany i zamknij program InfoTouch Configurator