Informacje ogólne arrow Instalacja i uruchamianie

Aby zainstalować program InfoTouch kliknij plik *setup.exe i postępuj zgodnie ze wskazówkami programu instalacyjnego.

file


Wszystkie pliki instalacyjne są podpisane cyfrowo przez GagaSoft Ltd. Ważność zastosowanego certyfikatu można zweryfikować we właściwościach pliku.

Program jest instalowany w C:\Users\NazwaUzytkownika\AppData\Local\InfoTouch\InfoTouch Professional (przykład ścieżki dla wersji InfoTouch Professsional).


-------------


Po zakończonej instalacji na pulpicie pojawią się dwie ikony (np. dla wersji for InfoTouch Professional):

icon InfoTouch Professional - uruchamianie programu głównego

icon InfoTouch Professional Configurator - uruchamianie programu do konfiguracji-------------


Uwaga: Jeżeli włączony jest fitr Windows SmartScreen, po uruchomieniu wersji instalacyjnych może pojawić się komunikat, że "Filtr Windows SmartScreen uniemożliwił uruchomienie nierozpoznanej aplikacji...".

W takim przypadku należy wykonać następujące kroki:

1. Kliknąć napis Więcej informacji

smartscreen1

2. Wybrać przycisk Uruchom mimo to button

smartscreen2

3. Kliknąć przycisk Tak i postępować dalej zgodnie z wskazówkami programu instalacyjnego.

kontrola konta