Krok po kroku arrow Jak skonfigurować filtrowanie dostępu do internetu?

W programie InfoTouch moduł przeglądarki internetowej może być uruchamiany na dwa sposoby:
  1. Przy starcie programu głównego (jako moduł domyślny)
  2. Po kliknięciu przycisku na ekranie menu bądź listy (jako akcja przycisku).

W obu przypadkach możliwe jest filtrowanie dostępu do zasobów internetu.

Krok 1

Uruchom program InfoTouch Configurator

Krok 2

Jeżeli przeglądarka jest modułem startowym aplikacji, wykonaj poniższe czynności:

  1. z lewego menu wybierz opcję Interfejs użytkownika
  2. w polu po prawej stronie kliknij ikonę Edytuj moduł
InfoTouch Configurator


Jeżeli przeglądarka ma być uruchamiana po kliknięciu przycisku na ekranie menu, to parametry filtrowania należy ustawić podczas konfigurowania akcji przycisku w edytorze modułu.

InfoTouch Configurator

Krok 3

W oknie ustawień przeglądarki internetowej kliknij link Ustawienia zaawansowane

InfoTouch Configurator

Krok 4

W oknie ustawień przeglądarki:

  • Kliknij zakładkę Filtrowanie
  • Z rozwijanej listy wybierz metodę filtrowania

Uwaga: Aby ograniczyć obszar przeglądania, musisz wybrać Białą Listę lub Czarną Listę. Te metody nie działają łącznie.

InfoTouch Configurator

Biała lista

Po wybraniu opcji Biała lista dozwolone są jedynie adresy URL pasujące do jednego z wzorów na tej liście. Jeżeli w danym adresie nie pojawi się żadna fraza z tej listy, to adres zostanie zablokowany.


White List


Aby dodać domenę do listy dopuszczonych zasobów należy kliknąć link Dodaj i w polu Wzorzec wpisać nazwę domeny lub jej część. Zastosowanie symbolu * zastąpi dowolny ciąg znaków, czyli np. w przypadku frazy *twojanazwa* będą dopuszczone wszystkie URL, które zawierają tę frazę:
http://twojanazwa.pl
http://www.twojanazwa.pl
http://subdomena.twojanazwa.pl
https://twitter.com/twojanazwa
https://www.facebook.com/twojanazwa
itd.

Uwaga: Wyrażenie regularne to ciąg znaków, które mogą być użyte do zdefiniowania wzorca wyszukiwania. Więcej informacji na temat dozwolonych wyrażeń regularnych używanych przez InfoTouch można znaleźć tutaj.


Czarna lista

Opcja Czarna lista oznacza, że wszystkie adresy pasujące do określonego wzorca są zabronione, a wszystkie inne adresy są dozwolone.

White List

Zarówno opcje Biała lista, jak i Czarna lista umożliwiają skonfigurowanie dodatkowych działań w przypadku nawigacji do zablokowanego adresu URL:

  • odtworzenie dźwięku
  • rejestracja zdarzenia (jeśli zdarzenie mają być rejestrowane należy wybrać z lewego menu opcję Ogólne > Rejestrator zdarzeń, następnie zaznaczyć usługa jest dostępna i wybrać rodzaj zdarzenia np. Nawigacja do strony w przeglądarce internetowej
  • rodzaj wyświetlanego komunikatu o blokadzie (dolny pasek, wyskakujące okno)

Uwaga: W sekcji Okno komunikatu o blokowaniu dostępu możesz dodać własne okno komunikatu o blokadzie (grafikę i dźwięk).

Krok 5

Zapisz ustawienia i zamknij program InfoTouch Configurator