Krok po kroku arrow Jak udostępnić wysyłanie wiadomości e-mail?

Oprogramowanie InfoTouch Kiosk umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail na kilka sposobów:
 • z wykorzystaniem modułu Wyślij e-mail
 • z wykorzystaniem modułu Pocztówki
 • w trybie "silent" (bez interfejsu użytkownika)
Aby udostępnić wysyłanie wiadomości e-mail z kiosku należy uruchomić program InfoTouch Configurator i wykonać poniższe kroki.

Krok 1 - Skonfiguruj parametry serwera SMTP

Z menu po lewej stronie wybierz opcję E-mail i wprowadź swoje dane (np. dla poczty Gmail)

 1. Host: smtp.gmail.com
 2. Adres: twojanazwa@gmail.com
 3. Port: 465 (lub 587)
 4. SSL: tak
 5. wymagane jest logowanie: tak
 6. Użytkownik: twojanazwa@gmail.com
 7. Hasło: twojehasło

Jeśli chcesz wysłać e-maile z załączonym zdjęciem, zaznacz pole - kamera jest dostępna. Następnie wybierz kamerę i określ zwłokę w wykonywaniu zdjęcia (opcjonalnie).

Krok 2 - Zdefiniuj tekst i załączniki (opcjonalnie)

InfoTouch umożliwia definiowanie tekstu i plików, które będą dołączane do wiadomości e-mail. Jeśli chcesz korzystać z tej funkcji, wykonaj następujące kroki:

 • z menu po lewej stronie wybierz opcję Wysyłanie wiadomości
 • w polu po prawej stronie wpisz tekst (będzie widoczny w stopce każdej wiadomości)
 • kliknij przycisk Dodaj załącznik i dodaj pliki, które mają być dołączane do każdej wysyłanej wiadomości

Krok 3 - Skonfiguruj akcję przycisku

 • z menu po lewej stronie wybierz opcję Interfejs użytkownika
 • kliknij link Dodaj moduł
 • w nowym oknie z rozwijanej listy Moduł wybierz opcję Wysyłanie e-mail
 • wprowadź nazwę modułu np. E-mail
 • kliknij przycisk OK
 • z Listy dostępnych modułów wybierz moduł, w którym chcesz konfigurować przycisk np. Menu - siatka (możesz także dodać swój własny moduł)
 • kliknij ikonę Edytuj moduł znajdującą się po prawej stronie wybranego modułu

InfoTouch Configurator

Okno edytora modułu

W oknie InfoTouch – konfigurator – edytor modułu:

 • zaznacz przycisk, który chcesz edytować
 • w polu Tytuł znajdującym się po prawej stronie wpisz tekst, który wyświetli się na przycisku (uwaga: w przypadku wersji językowych kliknij ikonę Wersje językowe i wpisz tytuły dla poszczególnych wersji
 • z rozwijanej listy Akcja wybierz opcję Uruchom moduł
 • z rozwijanej listy Moduł wybierz moduł E-mail
 • kliknij ikonę Edytuj i wprowadź dodatkowe ustawienia (opcjonalnie)

Krok 4

Zapisz ustawienia i zamknij InfoTouch Configurator