Informacje ogólne arrow Baza danych

Plik *.kwr zawiera informacje o pracy kiosku. W przypadku reinstacji systemu operacyjnego i ponownej instalacji oprogramowania InfoTouch, import pliku *.kwr pozwoli zachować ciągłość danych statystycznych kiosku.

Plik ten można dołączyć również do zgłoszenia serwisowego.

Aby zlokalizować plik bazy danych należy wykonać następujące czynności:

Krok 1

Uruchom program konfiguracyjny InfoTouch Configurator.

Krok 2

Wybierz zakładkę Pomoc i kliknij ikonę Eksport

baza danych

Krok 3

Wskaż lokalizację i zapisz plik bazy danych *.kwr.


Uwaga: Funkcja eksportu bazy danych dostępna jest od wersji 1.7.5.


W przypadku starszych wersji oprogramowania InfoTouch, aby zlokalizować plik bazy danych *.db, wykonaj poniższe czynności:


1. Otwórz katalog instalacyjny programu InfoTouch. Program jest instalowany w C:\Users\NazwaUzytkownika\AppData\Local\InfoTouch\InfoTouch Professional (przykład ścieżki dla wersji InfoTouch Professsional).

2. Otwórz podkatalog data.

baza danych

3. Odszukaj plik bazy danych itProfessional.db (przykład dla wersji InfoTouch Professional) i skopiuj go.