Zabezpieczenie komputera arrow Autostart

Aby program InfoTouch uruchamiał się po starcie systemu, należy zmienić domyślną powłokę sytemu na program InfoTouch (skonfigurować tryb kiosk). W takiej konfiguracji użytkownik nie będzie miał dostępu do pulpitu Windows.

Informacje, jak zmienić domyślną powłokę systemu możesz znajdziesz TUTAJ


Aby zamknąć program InfoTouch skonfigurowany w trybie kiosk, należy przywrócić domyślną powłokę systemu Windows.

Informacje, w jaki sposób przywrócić domyślną powłokę systemu znajdziesz TUTAJ