Informacje ogólne arrow Archiwizacja ustawień

Aby wykonać kopię ustawień aplikacji wykonaj poniższe czynności:

Krok 1

Uruchom program InfoTouch Configurator

Krok 2

Upewnij się, czy wszystkie dodawane wcześniej pliki (obrazy, dokumenty) zostały umieszczone w podkatalogu user znajdującym się w katalogu instalacyjnym programu InfoTouch.

Uwaga: dostęp do podkatalogu można uzyskać po kliknięciu ikony Katalog użytkownika z górnego paska narzędzi.

katalog uzytkownika

Krok 3

Kliknij ikonę Export znajdującą się na górnym pasku narzędzi.

export

Krok 4

Wskaż lokalizację i zapisz plik archiwum (*.itarch).